Certifikace ISO

Řízení společnosti a veškerá činnost probíhá v souladu s pravidly nových norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost má zpracovanou příslušnou příručku jakosti a vnitropodnikové směrnice v souladu s uvedenými normami.

Certifikáty ISO 9001:2001 a ISO 14001:2005

Evom, s.r.o. - ČSN EN ISO 9001:2001Evom, s.r.o. - ČSN EN ISO 14001:2005

 

Environmentální polika a politika jakosti

Evom, s.r.o. - Environmentální politikaEvom, s.r.o. - Politika jakosti