Úvod

Společnost Evom, s.r.o. vznikla v roce 2000 transformací z Boskovické stavební, s.r.o. a zabývá se stavební činností se zaměřením na výstavbu občanských, bytových a průmyslových objektů, rekonstrukcí, sanací a jejich zateplováním.

Máme vlastní dopravu, mechanizační prostředky a odpovídající technické vybavení v nářadí a drobné mechanizaci, potřebné k realizaci prováděných stavebních a speciálních prací.

Svým obchodním partnerům nabízíme kvalitu a spolehlivost při realizaci jednotlivých zakázek. Od roku 2006 jsme zavedli systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.

K realizaci díla používáme veškeré materiály atestované, nebo certifikované výrobcem a je o nich vedena evidence a archivace.

Specializovaná řemesla zadáváme osvědčeným a zkušeným subdodavatelům, jejichž kvalita odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 a jejich spolehlivost je ověřena dlouhodobou spoluprací a neseme za ni plnou zodpovědnost včetně záruky za dílo.

Disponujeme vlastními administrativními a krytými skladovacími budovami.